Hakkımızda

Hakkımızda

Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi, Müteşebbis Heyeti 17.11.2017 tarihinde Samun Valisinin başkanlığında Samsun Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığında Samsun Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanılığı %24,Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı %25,Çarşamba Belediye Başkanlığı %26,Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası %25 hissesinden teşekkül edilmiştir.

Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün 04.12.2017 tarih ve 5034 ayılı yazıları ile Kuruluş Protokolü onaylanıp,338 sicil numarası ile sicil kayıt defterine işlenerek tüzel kişilik kazanmıştır.

OSB’nin Arazi İktisabı:Özelleştirme İdaresinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan,Çarşamba Şeker Fabrikası arazisi 822 dekarlık alan,yapılan başvuru üzerine,Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28.12.2016 tarihli toplantısında,2016/104 sayılı kararı ile Çarşamba Karma Organize Sanayi Bölgei kurulmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilmiştir.

Söz konusu 82 hektarlık arazi,05 Mart 2019 tarihinde Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği mülkiyetine devredilmiştir.

Yerleşim Alanı ve İmar Planı: Çarşamba Karma OSB’ye tahsis edilen alan, Samusn ili Çarşamba ilçesi ,Üçköprü ve Sefalı Mahalleleri içerisindedir.Samsun’a 37 km Samsun-Çarşamba Havaalanına 20 km,Samsun Limanına 39 km,Demiryolu istasyonuna 37 km mesafede,Samsun Ayvacık Devlet karayolu kenarında yer almaktadır.

Bahsi geçen 82 hektarlık arazi,Çarşamba Belediyesi sınırları içerisinde olup,1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “sanayi ve depolama bölgesi “olarak lekelenmiş,1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı alanında ise “Sanayi alanı”olarak görülmekte iken,24.06.2019 tarihinde yapmış olduğumuz başvuyla,Çevre Düzeni Planında Organize Sanayi Bölgesi olarak lekelenmiş olup imar planı çalışmalarına başlanmıştır.