Çarşamba OSB Çalışmalar Hakkında Bilgilendirme

2023-01-25

Özelleştirme idaresinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, çarşamba şeker fabrikasına ait 822 dekarlık alan, yaptığımız başvuru üzerine, özelleştirme yüksek kurulunun 28.12.2016 tarihli toplantısında,2016/104 sayılı kararı ile çarşamba karma organize sanayi bölgesi kurulmak üzere bedelsiz olarak OSB tüzel kişiliğine tahsis edilmiştir. 
  Söz konusu 82 hektarlık arazi tapuları 05 Mart 2019 tarihinde çarşamba organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği mülkiyetine tarafımızca devralınmıştır. Tapu devrinin ardından İmar ve Parselasyon Planları onaylatılırmıştır. 
Çarşamba Organize Sanayi Bölgesinde İmar Planı neticesinde 520.000 m2 sanayi parseli oluşturulup, 450.000 m2 lik sanayi parselinin tahsisi gerçekleştirilmiştir. Organize sanayi bölgesinde alan bazlı tahsis oranı %87 seviyesindedir. Toplamda oluşturulan 43 adet sanayi parselinden tahsis edilmemiş 9 adet sanayi parseli bulunmaktadır.
Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Yapım İşi planlandığı şekilde devam etmekte olup bugün(23.01.2023) itibariyle %55 seviyelerindedir.
Çarşamba organize sanayi bölgesinde tahsisi gerçekleşen firmalar inşaatlarına başlamış olup, birçok firmanın fabrika binaları yükselmiştir.
Ayrıca fabrikaların elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla, enerji bakanlığı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Bölgemize kurulacak olan trafo merkezi için 16 Şubat 2023 tarihinde ihalesi yapılacaktır.

Çarşamba OSB de yapılan çalışmalara ilişkin çekilen drone çekimi linki aşağıdadır.

Link:https://www.youtube.com/watch?v=u8_0IY8KSQg